Vòi rửa bát

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 77

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C237 570.52.271
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 1.300.000đ Regular Price 1.390.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C237 570.52.271

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi lạnh
   • Đóng gói: chưa bao gồm dây cấp nước
 2. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C255 570.52.281
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 1.400.000đ Regular Price 1.490.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C255 570.52.281

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi lạnh
   • Đóng gói: chưa bao gồm dây cấp nước
 3. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C220 570.51.290
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 1.800.000đ Regular Price 1.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C220 570.51.290

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đóng gói: trọn bộ
 4. Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C280 570.51.280
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.800.000đ Regular Price 2.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C280 570.51.280

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 5. Vòi rửa bát HAFELE TAP HADRIAN HT-C140 570.50.270
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 900.000đ Regular Price 990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP HADRIAN HT-C140 570.50.270

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đóng gói: trọn bộ
 6. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.50.280
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.300.000đ Regular Price 2.490.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.50.280

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 7. Vòi rửa bát HAFELE TAP HADRIAN HT-C260 570.51.040
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.800.000đ Regular Price 2.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP HADRIAN HT-C260 570.51.040

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 8. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C260 570.51.000
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.800.000đ Regular Price 2.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C260 570.51.000

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 9. Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C300 570.50.290
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.300.000đ Regular Price 2.490.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C300 570.50.290

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 10. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.51.020
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.800.000đ Regular Price 2.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.51.020

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 11. Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.51.010
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 3.300.000đ Regular Price 3.490.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP AUGUSTUS HT-C200 570.51.010

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
 12. Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C280 570.51.030
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 2.800.000đ Regular Price 2.990.000đ

  Vòi rửa bát HAFELE TAP TITUS HT-C280 570.51.030

   • Chất liệu: Bề mặt chrome
   • Vòi nóng/ lạnh
   • Đầu vòi rửa có thể kéo dài
   • Đóng gói: trọn bộ
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 77

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần