Bếp gas

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 41

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần
 1. Bếp gas BOSCH PCC6A5B90|Serie 6
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 17.000.000đ Regular Price 21.300.000đ

  Bếp gas BOSCH PCC6A5B90|Serie 6

   • Điều khiển: Núm xoay
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp: Inox
   • Khổ rộng 600 mm
 2. Bếp gas Hafele HC-G863A 533.02.829
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 9.340.000đ Regular Price 10.990.000đ

  Bếp gas Hafele HC-G863A 533.02.829

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt kính, kiềng inox
   • Khổ rộng 860 mm
 3. Bếp gas TEKA VT2 2G AI AL TR
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 8.700.000đ Regular Price 10.880.000đ

  Bếp gas TEKA VT2 2G AI AL TR

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 2 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 300 mm
 4. Bếp gas TEKA VT2 1G AI AL TR
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 10.470.000đ Regular Price 13.090.000đ

  Bếp gas TEKA VT2 1G AI AL TR

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 1 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 300 mm
 5. Bếp gas TEKA VR 90 4G AI AL TR
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 15.400.000đ Regular Price 19.250.000đ

  Bếp gas TEKA VR 90 4G AI AL TR

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 4 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 900 mm
 6. Bếp gas TEKA GK Lux 86 3G AI AL
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 6.200.000đ Regular Price 7.909.000đ

  Bếp gas TEKA GK Lux 86 3G AI AL

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 900 mm
 7. Bếp gas TEKA GK Lux 73 2G AI AL
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 5.300.000đ Regular Price 6.699.000đ

  Bếp gas TEKA GK Lux 73 2G AI AL

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 2 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Kính cường lực
   • Khổ rộng 700 mm
 8. Bếp gas TEKA EW 60 4G AI AL CI
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 10.900.000đ Regular Price 13.630.000đ

  Bếp gas TEKA EW 60 4G AI AL CI

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 4 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Inox
   • Khổ rộng 600 mm
 9. Bếp gas TEKA EM/30 2G AI AL
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 4.200.000đ Regular Price 4.950.000đ

  Bếp gas TEKA EM/30 2G AI AL

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 2 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Inox
   • Khổ rộng 300 mm
 10. Bếp gas TEKA EM 60 3G 1P AI TR
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 7.260.000đ Regular Price 9.080.000đ

  Bếp gas TEKA EM 60 3G 1P AI TR

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 4 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Inox
   • Khổ rộng 600 mm
 11. Bếp gas TEKA E/730 2G 1P AI AL
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 6.950.000đ Regular Price 8.690.000đ

  Bếp gas TEKA E/730 2G 1P AI AL

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 3 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Inox
   • Khổ rộng 700 mm
 12. Bếp gas TEKA E/602 4G AI
  Tổng quan
  Giá đặc biệt 5.190.000đ Regular Price 6.490.000đ

  Bếp gas TEKA E/602 4G AI

   • Điều khiển Núm xoay
   • Số vòng bếp 4 vòng bếp
   • Chất liệu mặt bếp Inox
   • Khổ rộng 600 mm
Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục12 1 41

mỗi trang
Thiết lập theo hướng giảm dần